LETTERS TO THE EDITOR

Cher Nagual,

Je suis le grand fromage. Voulez-vous coucheravec moi, chez soi?

Monique

Dear Monique,

Oui.

Haikei NAGUALsama,

Kyoo no hi wa akaruku atatakakute Sarin-jikenno dokugasu o jookashite kuremasu. Soyokaze ga sukkari jiken nonagori o fukiharai tabun gogo ni wa kosame ga watashitachi noutumuita kao ni dekita kizu o hiyashite kureru deshoo. 9-gatsugoono "The NAGUAL" ni tuite desu ga, "Taiwan e kita10 no riyuu" (The TOP TEN Reasons to Come to Taiwan) no nakade, anata wa 8-banme ni "Nihonn wa ippaidakara" (Japan was full) o agete oraremashita. Chotto kyooshuku desu ga, watashiwa teisei shitai to omoimasu. Konzatsu shite iru nimo kakawarazu,watashitachi no kuni ni wa mada ukeire no yochi ga arimasu. Sorewa daibubun wa hito o kaitekina kankyoo ni tamotsu noni juubun-nahirosa no aru rippoutai no hako* deshoo. Anata o kanngei shimasuyo. Watashitachi wa anata no namakizu ga sukkari kawaite, hai no dokugasu ga mukashi no yoona sukoshidake osensareta kuuki ni irekawaruyoo oinori shimasu.

Keigu

Fuki Yamada

*kapuseru-hoteruGeoCities

nAgUaL's Home Special Links Stuff Porn Archives nAgUaL's e-mail